Sveaskog

Sveaskog AB

Sveaskog och Svensk Naturförvaltning har alltsedan det senare grundades haft ett omfattande samarbete. Det har främst varit på vilt- och skogssidan med även inom naturvård. Sveaskog har bland annat varit först med att beställa flyginventering med avståndsinventeringsmetoden och i några områden låtit göra omfattande foderprognoser. I vissa geografiska områden har man efterhand producerat allehanda faktaunderlag som behövs i en modern älgförvaltning. Halle- och Hunneberg, Malingsbo-Kloten och Furudal är några exempel. Själva eller i samarbete med andra skogsägare har man sett till att få fram underlag på viltbetesskador. Bedömning av naturvärden i skogen är ett arbete som pågått i flera år och som Sveaskog använt sig av personal från Svensk Naturförvaltning. Vissa projekt har helt eller delvis varit av forsknings- och utredningskaraktär.

Projekt i urval

Viltbetesskadeinventeringar Sveaskog Mitt

Viltbetesskadeinventeringar Götaland