• 1 Title text 1
  Content text...
 • 2 Inventering av kärlväxter
  Vi utför olika typer inventeringar så som gräs och växter med en egenutvecklad metod.
 • 3 Title text 2
  Content text...
 • 4 Title text 2
  Content text...
 • 5 Inventering
  av vildsvin i Forsmark på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering.
 • 5 Title text 2
  Content text...

Välkommen till Svensk Naturförvaltning

 

Vår affärsidé är att erbjuda spetskompetens inom förvaltning av biologiska naturresurser. Vi erbjuder allt från faktaunderlag till helhetslösningar baserade på förvaltningsinriktad forskning och utveckling. Företaget och dess anställda har mångårig erfarenhet av förvaltning av natur, vilt och skog.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera vad som skulle kunna vara en väg fram tilll era mål. Vi inventerar, analyserar, utreder, forskar, utvecklar, utbildar, föreläser, programmerar... Ja, i stort sett vad som helst som krävs för att vara ett kvalificerat och mångfacetterat stöd inom naturförvaltning.

Aktuella projekt


Inventering av ungskog och betestryck i naturreservatet Hälleskogsbrännan

Uppdragsgivare Länsstyrelsen Västmanland ...

Skogsskadeinventering SCA

Uppdragsgivare SCA Skog ...

Skogstaxering Stora Enso

Uppdragsgivare Stora Enso ...

Fler projekt...
 

 

Älgfrode - Älgfrode 3.4 finns nu för nedladdning.

LogoAAA Svensk Naturförvaltning AB har tilldelats kreditbetyget AAA enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.
LogoPEFC Svensk Naturförvaltning AB certifierat enligt Svensk PEFC Entreprenörsstandard.