Tjänster och produkter

InvObjekt


Företagets ekologiska och analytiska kompetens sätter inga gränser för vilken miljö eller vilka organismer som vi inventerar eller utför undersökningar på. I fall där det krävs - men vi själva inte besitter - kvalificerade artkunskaper tar vi externt stöd. Detsamma gäller vid avancerad statistisk analys och programmering.