Pågående projekt

Inventering av fåglar på Ölands sjömarker

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länMiljöövervakning av hävd slåtterängar Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länNaturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Uppdragsgivare

TrafikverketNaturvärdesinventering Sveaskog MO Syd

Uppdragsgivare

SveaskogSkogstaxering Sveaskog

Uppdragsgivare

SveaskogUtvärdering metodik för inventering av strandängsfåglar

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länÄlgstammen i Västerbottens län - oktober 2017

Uppdragsgivare

SveaskogÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2017

Uppdragsgivare

Holmen Skog