Pågående projekt

Föryngringskollen 2023

Uppdragsgivare

SkogForskMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKBNaturvärdesinventering Ramboll Hässleberga

Uppdragsgivare

Ramboll Sverige ABNaturvärdesinventering Stenungsunds station

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommunNaturvärdesutlåtande Jonsereds Trädgårdar

Uppdragsgivare

Partille kommunSkogsförvaltning Stenungsunds kommun

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommunSkogstaxering Bergvik Öst

Uppdragsgivare

Bergvik ÖstUtveckling av analysmodeller för skattning av älgtäthet

Svensk Naturförvaltning AB utvecklar i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen i Västerbotten en ny beräkningsmodell som kan användas för att beräkna populationsstorlek hos älg genom att använda data från Älgobs och avskjutningsstatistik. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Uppdragsgivare och samarbetspartners

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Västerbottens län

SLUÄbin 2023

Projektledare 

Älgbetesinventering i SverigeKonsulttjänster Partille kommun Furulund

Uppdragsgivare

Partille kommunKonsulttjänster Partille kommun Gökegård

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

Rapport: Kostnadsberäkning för återanskaffning av nedhuggna träd, Gökegård, Partille kommun.

Resultablad: Biotopbeskrivning av ekar utmed Nya Öjersjövägen, Öjersjö, Partille kommun.

Resultablad: Enkel naturvärdesbedömning av naturmark utefter Nya Öjersjövägen, Öjersjö, Partille kommun.Konsulttjänster Partille kommun Laxfiskevägen

Uppdragsgivare

Partille kommun