Pågående projekt

Monitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKBNaturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Uppdragsgivare

TrafikverketÄbin 2018

Uppdragsgivare 

Äbin ekonomisk föreningÄlgstammens utveckling i Blekinge län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Blekinge länÄlgstammens utveckling i södra Norrland

Uppdragsgivare

SCAÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog