Borås Stad

Borås Stad

I arbete med att ta fram detaljplaner krävs inte sällan en naturvärdesinventering (NVI). Borås Stad har anförtrott Svensk Naturförvaltning i nämda typ av arbete.