Referenser - universitet och högskolor

Chalmers

Chalmers

I olika typer av inventeringar såsom tillståndsbeskrivningar, uppföljningar och övervakning av naturresurser utgör statistik en avgjort viktig del av utförandet. I olika utvecklingsarbeten bl a flyginventering på älg och viltbetesskador har statistiker vid Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs Universitet konsulterats.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet

Folkuniversitet samordnar en yrkeshögskoleutbildning med namn Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster. Svensk Naturförvaltning har konsulterats i arbetet med att ta fram en utbildningsplan och kunnat erbjuda praktik för studenter som följt utbildningen.  

Grimsö

Grimsö forskningsstation

Som en del i nationell viltövervakning sker inventeringar av ett antal däggdjursarter vid Grimsö forskningsstation. Just denna verksamhet vid Grimsö är sedan 2013 en del av Vetenskapsrådets satsning på en nationell infrastruktur för fältforskning, SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). Svensk Naturförvaltning har på uppdrag av SITES utfört flyginventering av älg i Grimsö forskningsområde.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Se Chalmers ovan.

SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet

Mycket av den viltforskning som bedrivs i Sverige görs av forskare knutna till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Svensk Naturförvaltning har både samarbetat med och haft SLU som stöd i olika utvecklingsprojekt. 

Projekt i urval

Utvärdering av avståndsinventering på älg

Utveckling av analysmodeller för skattning av älgtäthet