I tolv älgförvaltningsområden som ligger inom Sveaskogs marknadsområde Mitt skall älgbetesskador på tallungskog inventeras. Vissa områden har Svensk Naturförvaltning fått vara med och följa i flera år. Ett par är helt nya: Södertälje ÄFO och Ljusnan-Voxnan ÄFO. Nytt för i år är att skador undersöks inte bara på tall utan även på gran. Både stora, det vill säga bolag, och små skogsägares mark  ingår i undersökningarna.

Uppdragsgivare

Sveaskog