Rapporter - SKB

Rättigheterna till rapporterna på denna sida innehas av Svensk Kärnbränslehantering AB

 

2023

 

SKB P-23-13. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2023

 

2022

 

SKB P-22-16. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2022

 

2021

 

SKB R-21-19. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2021

 

2020

 

SKB P-20-20. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2020

 

2019

 

SKB P-19-09. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2019

 

2018

 

SKB P-18-18. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2018

 

2017

 

SKB P-17-26. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2017

 

2016

 

SKB P-16-14. Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark. Inventeringsresultat 2016

 

2012

 

SKB P-12-16. Monitering Forsmark. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Forsmark

SKB P-12-17. Monitering Forsmark. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Hållnäs

SKB P-12-20. Inventering av däggdjur i Forsmark och Hållnäs

 

2011

 

SKB P-11-36. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Forsmark. Monitering Forsmark

SKB P-11-37. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Hållnäs. Monitering Forsmark

 

2010

 

SKB P-10-26. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Forsmark jaktåret 2009. Monitering Forsmark

SKB P-10-27. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Hållnäs jaktåret 2009. Monitering Forsmark

 

2009

 

SKB P-09-23. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark. Platsundersökning Forsmark

SKB P-09-24. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs. Platsundersökning Forsmark

SKB P-09-25. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn. Platsundersökning Oskarshamn

 

2008

 

SKB P-08-35. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark. Platsundersökning Forsmark

SKB P-08-36. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs. Platsundersökning Forsmark

SKB P-08-40. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn. Platsundersökning Oskarshamn

 

2007

 

SKB P-07-09. Översiktig bedömning av konsekvenser för jakten som inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle medför

SKB P-07-122. Surveys of mammal populations in the areas adjacent to Forsmark and Oskarshamn. Results from 2007, compared with results from 2002/2003. Oskarshamn and Forsmark site investigation

SKB P-07-132. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark. Platsundersökning Forsmark

SKB P-07-133. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs. Platsundersökning Forsmark

SKB P-07-136. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn. Platsundersökning Oskarshamn

 

2006

 

SKB P-06-218. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs. Forsmark site investigation

SKB P-06-219. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark. Forsmark site investigation

SKB P-06-228. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn. Platsundersökning Oskarshamn

 

2005

 

SKB P-05-84. Survey of small rodent populations in the areas adjacent to Simpevarp. Results from 2004. Oskarshamn site investigation

SKB P-05-151. Surveys of mammal populations in Forsmark. Results from 2004. Forsmark site investigation

SKB R-05-36. Mammals in the areas adjacent to Forsmark and Oskarshamn. Population density, ecological data and carbon budget

 

2004

 

SKB P-04-04. Surveys of mammal populations in the areas adjacent to Forsmark and Oskarshamn. Results from 2003

 

2003

 

SKB P-03-18. Surveys of mammal populations in the areas adjacent to Forsmark and Tierp