Rapporter - arbetsdokument

2016


AD 2016-01 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Koster SE0520133: Koster Långegärdesholmen SE0520133 A

AD 2016-02 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Koster SE0520133: Koster Saltholmen SE0520133 B

AD 2016-03 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Kosterfjorden SE0520170 Ramsholmen

AD 2016-04 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Kosterfjorden SE0520170 Tjälleskär

AD 2016-05 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Kosterfjorden SE0520170 Filjeholmen

AD 2016-06 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Tanumskusten SE520150: Tanumskusten Hällsö SE520150 B

AD 2016-07 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Tanumskusten SE520150: Tanumskusten Otterön SE520150 A

AD 2016-08 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Tjurpannan SE0520187

AD 2016-09 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Härmanö SE0520020

AD 2016-10 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Härön SE0520038

AD 2016-11 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Sälöfjorden SE0520036: Sälöfjorden Klåverön SE0520036 B

AD 2016-12 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Sälöfjorden SE0520036: Sälöfjorden Rörö SE0520036 A

AD 2016-13 Uppföljning av restaurerade Life Grace områden i Västra Götalands län 2016 Förvaltningsrapport Nordre Älvs Estuarium SE05200432011


AD 2011-01 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Götaland 2011

AD 2011-02 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Bergslagen 2011

AD 2011-03 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Södra Norrland 20112010


AD 2010-01 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Götaland 2010

AD 2010-02 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Bergslagen 2010

AD 2010-03 Älgbetesskador i röjd ungskog Gävle-Dala VFO 2010

AD 2010-04 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Södra Norrland 2010

AD 2010-05 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Norrbotten 20102009


AD 2009-01 Viltbetesskador i plantskog Marknadsområde Götaland 2009

AD 2009-02 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Götaland 2009

AD 2009-03 Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Bergslagen 2009

AD 2009-04 Älgbetesskador i röjd ungskog Örebro läns västra VFO 2009