Värmland driver projektet LIFE+Vänern 2013-2018. Det är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland där 17 projektområden ska restaureras för att gynna arter och naturtyper som är utpekade i Natura 2000-områden.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Värmland

 

Redovisning

Rapport