Som ett led i att säkerställa kvaliteten på framtagna älgförvaltningsplaner i Kronobergs läns sju älgförvaltningsområden har Svensk Naturförvaltning uppdraget att utvärdera

  1. om de målsättningar som formulerats är förenliga med varandra
  2. hur de underlag som finns tillgängliga utnyttjats för att föreslå åtgärder
  3. om åtgärdsförslagen kan förväntas bidra till att uppfylla målen

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

 

Redovisning

Rapport