Skogsällskapet satser mer på att hantera påverkan av vilt. Skogssällskapet har som uttalad uppgift att kombinera bra lönsamhet i skogsproduktion med en god miljö- och naturvård. Viltbete, speciellt av älg, utgör en problematik där ambitionen är att stärka sina egen kompetens och samtidigt förse sig med tillförlitliga underlag för att bedriva en effektiv förvaltning av skogsråvara, vilt och biologisk mångfald. Som ett viktigt steg utför Svensk Naturförvaltning AB under sommaren 2012 en inventering av foder, betestryck och betesskador på fem lokaler från Växjö i söder till Uppsala i norr.

Uppdragsgivare

Skogssällskapet