SCA:s tallungskogar i Jämtlans län inventeras på skador. SCA skog är en av Sveriges största aktör i den skogliga sektorn med förväntningar på att producera skogsråvara av bra kvalitet. Älgen kan här genom sitt bete vara ett problem. För att ha tillförlitliga underlag att bedöma betesskador skall Svensk Naturförvaltning AB under 2012 inventera SCA:s tallungskog i SCA:s tre förvaltningsdistrikt i Jämtlands län.

Uppdragsgivare

SCA

 

Redovisning

Resultatblad