Medarbetare

 

Förutom medarbetarna nedan har vi säsongs- och projektanställd personal.

 

Emil Broman

Emil Broman

Emil är doktor i tillämpad miljövetenskap och disputerade 2003 med en avhandling om miljöns inverkan på älgens populationsdynamik. En stor del av detta arbete var kopplat till att förstå orsakerna till den så kallade Älvsborgsjukan. Närmast före anställning i Svensk Naturförvaltning AB har Emil jobbat med att utveckla metodik kring skattning av födomängd för älg och populationstäthet av klövvilt. Emil har dessutom tjänstgjort flera år som lärare på Göteborgs universitet.

VD. Jobbar främst med utveckling, analyser och kommunikation.

E-post:
Telefon:
Mobil:
emil.broman@naturforvaltning.se
031-22 30 45
070-622 97 44
Johan Truve

Johan Truvé

Johan är utbildad till marinbiolog vid Göteborgs Universitet. Han har bedrivit forskarstudier kring vildsvinets populationsekologi och disputerade 2004 med avhandlingen "Pigs in space". Johan har arbetat för Svensk Naturförvaltning sedan dess.

Styrelseordförande. Jobbar främst med projektsamordning, projektledning och marknadsfrågor.

E-post:
Telefon:
Mobil:
johan.truve@naturforvaltning.se
031-22 30 45
070-549 52 68