Pågående projekt

Inventering av storskarv i Kalmar läns skärgård

En stor del av ansvaret för förvaltning av storskarv, inklusive beslut om skyddsjakt, är delegerad till länsstyrelserna från Naturvårdsverket. I detta arbete finns ett behov av en tillförlitlig beståndskattning av antalet skarvar. Svensk Naturförvaltning har uppdraget att inventera och skatta antalet skarvar i Kalmar läns skärgård sommaren 2018.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

Rapport

Fler pågående projekt...