Pågående projekt

Inventering av groddjur ÅF-Trafikverket

Som underkonsult till ÅF på uppdrag av Trafikverket gör Svensk Naturförvaltning en fördjupad artinventering av groddjur på ett antal naturvärdesobjekt tidigare inventerade genom en naturvärdesinventering av gång- och cykelbanor Naturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Uppdragsgivare

ÅF

Fler pågående projekt...