Pågående projekt

Beskattningsmodell Kronvilt

För några år sedan utvecklade Svensk Naturförvaltning i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Skogbrukets Viltgrupp ett verktyg -- en Excelapplikation med namnet Älgfrode -- för att prognosticera utvecklingen av älgarnas antal i ett avgränsat förvaltningsområde. Älgfrode används av både de som planerar för en avskjutning och de som granskar älgförvaltningsplaner. Nu pågår ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett motsvarande verktyg anpassat för Kronvilt.

Uppdragsgivare

Svenska Jägareförbundet

Skogsbrukets Viltgrupp

Fler pågående projekt...